مشاهده نتیجه آزمون ورودی پایه هفتم

کوی وليعصر (عج)، خیابان معلم، فلکه دانشجو، خیابان همام تبریزی، جنب بانک ملی ایران

۰۴۱۳۳۳۲۹۵۱۵