انتخاب نشریه دیواری برتر با موضوع مشکلات اصلی کشور

انتخاب نشریه دیواری برتر با موضوع مشکلات اصلی کشور و راه حل های آن در مسابقه نشریه دیواری درس مطالعات اجتماعی پایه نهم که توسط دانش آموزان عزیزمان آقایان پارسا آتش بهار، ائلمان عباسی، علی حسین زاده، فراز محمودنژاد، امیررضا فرهنگ پور ارائه شد.