تجلیل از دانش آموزان برتر با بشترین امتیاز در طول سالتحصیلی

تجلیل از دانش آموزان برتری که توانسته‌ بودند بیشترین امتیاز را در مراحل مختلف و  در طول سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از دبیران محترم دریافت کنند.