دفترچه راهنمای آزمون استعدادهای درخشان

دفترچه راهنما وشرایط شرکت در آزمون های ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانلود دفترچه