کارنامه نوبت اول

با اتمام آزمون های نوبت اول، ضمن تشکر و قدردانی از اولیای محترم جهت همکاری با مدرسه و همراهی دانش آموزان عزیزمان و همچنین دبیران ارجمند و نهایت سپاسگزاری از عوامل اجرایی  با تلاش شبانه روزی در مدرسه، کارنامه های نوبت اول، پس از پایان آخرین آزمون، تحویل دانش آموزان عزیز شد.