اولين جلسه شوراي دبيران دبيرستان دوره اول مشكاة

اولين جلسه شوراي دبيران دبيرستان دوره اول مشكاة در سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ در محل سالن اجتماعات مدرسه تشكيل يافت.
در اين جلسه مدير محترم مدرسه جناب آقاي دكتر شريفي نسب ضمن تبريك فرارسيدن سال تحصيلي جديد و تشكر از افتخار آفريني هاي دبيران محترم در عرضه آموزش و امور پرورشي، فرهنگي و هنري در خصوص شرايط فعاليت و تدريس در فضاي مجازي و نيز شرايط تركيبي، سخنان مبسوطي ايراد نمودند.
ايشان با تاكيد بر استفاده از تكنولوژي هاي جديد بيان كردند كه همه كارهاي معلمان بايد خلاقانه، فناورانه، هنرمندانه و ماهرانه باشد و با تشريح اين ها، موفقيت در امر تدريس را مستلزم داشتن اين ويژگي ها دانستند.
پس از آن در خصوص تعاملات صوتي، تصويري و متني سخناني ايراد كردند.
در ادامه معاون محترم فناوري جناب آقاي مهندس فلاح در خصوص مسائل فني و شيوه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارها صحبت كرده و هر كدام از همكاران پيشنهادات و نكته نظرات خود را مطرح نمودند.
سرانجام جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ با تقديم هدايايي به دبيران ارجمند به پايان رسيد.