کسب مقام های برتر استانی در مسابقات ورزشی

کسب مقام های برتر استانی در مسابقات ورزشی دانش آموزان استان در رشته بدمینتون به صورت گروهی و انفرادی توسط دانش آموزان عزیزمان آقایان سپهر جمال فرید و آتیلا اسماعیل زاده