کسب مقام دوم کشوری چهارمین دوره المپیاد استعداد های برتر ورزشی

تجلیل از دانش آموز عزیزمان آقای آرین حیدری برای کسب مقام دوم کشوری چهارمین دوره المپیاد استعداد های برتر ورزشی در رشته تیراندازی با کمان ریکرو