کسب رتبه های دوم و سوم استانی

تجلیل از دانش آموزان عزیزمان آقایان ایلمان غم خوار با کسب رتبه دوم استانی (پایه هفتم)، مهیار جلالی با کسب رتبه سوم استانی (پایه هشتم) و آراز قره داغی با کسب رتبه سوم استانی (پایه نهم) در آزمون ۲۱ بهمن ماه قلم چی