کسب رتبه های برتر توسط دانش آموزان

کسب رتبه های برتر توسط دانش آموزان عزیزمان در بین مدارس ناحیه یک تبریز در مسابقات فرهنگی و هنری را به خانواده بزرگ مشکاة تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 👏