کسب رتبه اول استانی

تجلیل از دانش آموز عزیزمان ایلمان غم خوار با کسب رتبه اول استانی در آزمون ۷ بهمن ماه قلمچی