همايش يك روزه “مدارس ياد گيرنده”

همايش يك روزه پنجاه نفر از مؤسسين مدارس غيردولتي از شهرهاي مختلف آذربايجان شرقي و اردبيل با عنوان “مدارس ياد گيرنده” در دبيرستان دوره اول مشكاة برگزار شد. اين همايش رأس ساعت ۸صبح روز پنجشنبه ۲۸ مهرماه شروع و در ابتدا مؤسس محترم مدرسه جناب آقای دکتر شریفی نسب ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین ، در خصوص چشم انداز، رسالت، مأموريت و شعار مدرسه – امكانات (منابع انساني و تجهيزات و تكنولوزي) – خدمات آموزشي و پرورشي -افتخارات و دستاوردهاي و ابتكارات نوآورانه در عرصه هاي مختلف بیان فرمودند . سپس
استاد مدعو از تهران جناب آقاي دكتر نقي زاده در سه موضوع:
۱-شناخت نسل آلفا
۲-پنج ذهن برای آینده
۳-مسئول پایگی
مطالب ارزشمندي به صورت کارگاهی و کاربردی ارائه فرمودند.