مسابقه علمی meshcup پایه هفتم در سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برگزار گردید.

مسابقه علمی meshcup پایه هفتم در سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برگزار گردید.
۶۴ نفر از دانش آموزان در مرحله گروهی به رقابت پرداختند که در نهایت ۱۶ نفر به مرحله حذفی راه پیدا کردند و به ترتیب دانش آموزان عزیزمان آقایان بابک صدری، رسا خداپناه و مزدک برارش توانستند رتبه های اول تا سوم را کسب کنند.