مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با برگزاری چند دیدار از امروز، اول اسفند ماه آغاز شد.
تمامی کلاس ها در پایه های مختلف با توجه به اعلام آمادگی در رشته های متفاوت ورزشی، طبق برنامه رقابت خواهند کرد.