مسابقات المپیاد درون مدرسه ای

مسابقات المپیاد درون مدرسه ای، امروز با برگزاری چند بازی از رقابت بین کلاسی فوتبال گل کوچیک ادامه یافت.