مراسم اهدای کاپ قهرمانی و تقدیر از برندگان مسابقات المپیاد ورزشی

مراسم اهدای کاپ قهرمانی و تقدیر از برندگان مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱