مجمع عمومی اولیا و مربیان

مجمع عمومی اولیا و مربیان با شرکت اولیای محترم دانش آموزان و مسئولین مدرسه در دو نوبت (روزهای سه شنبه ۲۵ام و چهارشنبه ۲۶ ام مهر ماه) برگزار شد.
در این جلسه جناب آقای دکتر عالی باف رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه گزارش کوتاهی از عملکرد سال گذشته انجمن ارائه نموده و به نمایندگی از طرف اولیای دانش آموزان از مسئولین مدرسه به خاطر کیفیت عالی آموزش و نیز از زحمات بی‌شائبه و شبانه‌روزی كادر آموزشي و اداري مدرسه تشکر ویژه داشتند.
همچنین آقای دکتر شریفی نسب موسس و مدیر دبیرستان چکیده ای از فعاليت ها و موفقیت هاي مدرسه را در سال تحصیلی گذشته بیان نموده و به تشريح برنامه های آموزشی و پرورشی سالتحصیلی جدید پرداختند.
از اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان سال گذشته و از همکاری و همیاری اولیای محترم و نيز از احساس مسئوليت كانديداهای محترم انجمن اوليا و مربيان تشکر نمودند.
در آخر، انتخابات انجمن اولیا و مربیان سالتحصیلی جدید برگزار گردیده که منتخبین اولیای محترم متعاقبا اعلام خواهد شد.