فینال مسابقه طناب کشی پایه هشتم

فینال مسابقه طناب کشی پایه هشتم
سری مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای