سومین جلسه شورای دبیران مدرسه

سومین جلسه شورای دبیران مدرسه در سالتحصيلي ١٤٠٣-١٤٠٢ روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۱/۳۰، با دو دستور جلسه
۱- تجزیه و تحلیل آزمون های آبان ماه
۲-اصول ارزشیابی آموزشی
با حضور همه کادر اجرایی و دبیران محترم  تشکیل یافت.
در این جلسه آقای دکتر شریفی نسب مؤسس و مدیر مدرسه در خصوص ویژگی های معلم موفق، شیوه های ارزشیابی آموزشی و چگونگی تجزیه و تحلیل نتایج آزمون مطالب مبسوطی را تشریح کردند و همکاران گرامی نکته نظرات علمی وتجربی خودشان را در حیطه دستور جلسه مورد بحث قرار دادند.
“روابط عمومی دبیرستان دوره اول مشکاة”