رکورد شکنی در آمار قبولی آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

با اعلام نتایج کامل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، شاهد درخشش دانش آموزان عزیز و پرتلاش مان همانند سال های گذشته و رکورد شکنی در آمار قبولی در سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ هستیم.