حضوری شدن فعالیت های آموزشی مدرسه

اولیای محترم و دانش آموزان عزیز

با توجه به اطلاعیه آموزش و پرورش مبنی بر حضوری شدن کلاس های درسی مدارس، فردا سه شنبه ۲۷ دی ماه کلاس های درسی طبق برنامه سالانه به صورت حضوری از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴:۴۵ دایر می باشد و آزمون های باقی مانده از نیمسال اول نیز که به علت تعطیلی مدارس لغو شده بود، طبق برنامه ای که امروز تحویل داده شد، برگزار خواهد شد. (فردا آزمون ادبیات فارسی راس ساعت ۸ صبح برگزار می شود.)