جلسه هم اندیشی با دبیران محترم و کادر اجرایی مدرسه

جلسه هم اندیشی با دبیران محترم و کادر اجرایی مدرسه در خصوص برگزاری هر چه بهتر کلاس های فوق برنامه تابستانی مدرسه