جلسه شورای دبیران مدرسه مشکاة

جلسه شورای دبیران مدرسه مشکاة امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ با موضوع برگزاری کلاس های درسی به صورت ترکیبی حضوری-غیر حضوری برگزار گردید.
در این جلسه زیر ساخت های فنی برای برگزاری کلاس های درسی بررسی و دبیران ارجمند ضمن تبادل نظر و بیان تجربیات خود آمادگی خود را جهت برگزاری کلاس های درسی به صورت ترکیبی اعلام نمودند.