جلسه دی ماه انجمن اولیا و مربیان

جلسه دی ماه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول مشکاة در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ساعت ۱۹ با حضور اکثریت اعضا تشکیل یافت. در این جلسه  در خصوص نحوه حضور دانش آموزان در ایام امتحانات نوبت اول، شیوه برگزاری امتحانات، اجرای برنامه های بازدید از اماکن علمی، صنعتی – تولیدی و تاریخی و نیز در مورد تشکیل کلاس های آموزش خانواده تصمیماتی اتخاذ گردید.