جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول مشکاة

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول مشکاة روز دوشنبه ۱۴/۹/۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ با حضور اعضای محترم و میهمانانی از علوم پزشکی استان در محل دفتر مدرسه تشکیل یافت.
در این جلسه میهمانان مدعو از علوم پزشکی در خصوص طرح مدارس مروج سلامت (HPS)، اطلاعات مفید و موثری ارائه دادند.
موضوعات مورد بحث عبارت بودند از:
– سلامت تغذیه، روان، والدین، محیط، کارکنان و ارزیابی سلامت جسمانی دانش آموزان و کارکنان و مشارکت و ارتقاء آن.
جناب آقای شیرازی به عنوان رابطه مدرسه تعیین شده و مقرر گردید از هفته آینده با هماهنگی مسئولین محترم علوم پزشکی استان گام به گام طرح مذکور را اجرا نمایند.
-کلاس های کمک های اولیه برای دانش آموزان و کادر مدرسه با هماهنگی جناب آقای دکتر خشکنابی و با همیاری هلال احمر استان آغاز به کار خواهد شد.
– پیگری کلاس های تندخوانی و تقویت حافظه