تقدیر جمعی از دانش آموزان عزیز پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان …

تقدیر جمعی از دانش آموزان عزیز پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از مدیر و تعدادی از دبیران محترم به نمایندگی از همه معلمان ارجمند