تقدیر از دانش آموزعزیز صدرا مسجدی-رتبه 1 کشور

تقدیر از دانش آموزعزیز صدرا مسجدی که در آزمون شبیه ساز تیزهوشان مؤسسه آموزشی علامه حلی تهران رتبه ۱کشور را کسب کرده اند.