تقدیر از دانش آموزان فعال در نمایشگاه رینوتکس

تقدیر از دانش آموزان فعال در نمایشگاه رینوتکس که با ارائه اثر و همکاری با کادر مدرسه سبب بهتر دیده شدن غرفه مدرسه مشکاة در این نمایشگاه شدند.

دبیر محترم فرهنگ و هنر آقای میکائیلی و دانش آموزان عزیزمان آقایان محسن قوام لاله، صدرا حیدری، محمد ارشاد، آرتا اسفندیاری، سیدامیر سیدیان، سعید قربانی، مبین رهنمانیا، سامان سیفی، آتیلا اسماعیل زاده، ایلمان ابوتیمور