تغییر زمان برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم

با توجه به ابلاغ وزارت کشور مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، زمان برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم به هفته آینده روز پنجشنبه 19 مردادماه موکول گردید. ضمناً کارت ورود به جلسه صادر شده، با کلیه مفاد مندرج، دارای اعتبار بوده و نیازی به دریافت مجدد کارت نمی باشد.