تجلیل از دانش آموزان عزیز افتخارآفرین

تجلیل از دانش آموزان عزیز افتخارآفرین در آزمون قلم چی، آقایان:

پارسا آتش بهار رتبه ۱ کشوری پایه هشتم در آزمون ۱ اردیبهشت
امیررضا فرهنگ پور رتبه ۲ استانی پایه هشتم در آزمون ۵ اسفند
شاهد شقاقی رتبه ۱ استانی پایه نهم در آزمون ۱ اردیبهشت
رادین تابان رتبه ۱ استانی پایه هفتم در آزمون ۱ اردیبهشت
مرتضی بهشتی فر رتبه ۲ استانی پایه هفتم در آزمون ۱ اردیبهشت
ایلمان غم خوار رتبه ۳ استانی پایه هفتم در آزمون ۱ اردیبهشت
رضا شیری رتبه ۴ استانی پایه هفتم در آزمون ۱ اردیبهشت
صدرا کریمی رتبه ۵ استانی پایه هفتم در آزمون ۱ اردیبهشت