بیست و چهارمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی

بیست و چهارمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه، نوزدهم آبان ماه سال جاری همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
شورای دانش‌آموزی فرصتی بی نظیر تربیتی و مدرسه محور است تا دانش‌آموزان در این فضا برای قبول مسئولیت‌های بزرگ‌تر در آینده تمرین کنند و آماده شوند و از میان منتخبین شوراهای دانش آموزی مدیران آینده کشور پرورش یابند و به بالندگی برسند. رعایت اخلاق و ارزش‌های اسلامی و مقبولیت در بین دانش‌آموزان، داشتن روحیه مسئولیت‌پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران، برخورداری از نظم و انضباط تحصیلی و پای‌بندی به رعایت قوانین مدرسه، برخورداری از وضعیت تحصیلی مطلوب از جمله شرایط عضویت در شورای دانش‌آموزی است.
گفتنی است دانش آموزان دبیرستان مشکاة می توانند از بین کاندیداهای اعلام شده، حداکثر به 9 نفر رأی دهند.

ستاد اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول مشکاة