برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان دوره اول مشکاة سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان دوره اول مشکاة سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه با حضور دانش آموزان دبستان های مختلف شهر، در چندین حوزه برگزار شد.

نتایج این آزمون در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۶ از طریق سایت مدرسه اعلام خواهد شد.