اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان مشکاة

در آستانه آغاز سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اولین جلسه شورای دبیران دبیرستان مشکاة روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ تشکیل شد.
در این جلسه گزارشی از عملکرد مدرسه و نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی و پرورشی سالتحصیلی گذشته ارائه شد و از دبیران محترم و کادر اجرایی به مناسبت کسب موفقیت ها و افتخارات چشمگیر تشکر ویژه به عمل آمد.
همچنین مدیر محترم مدرسه برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه را تشریح کرده و همکاران محترم نیز نکته نظرات خود را بیان نمودند.