اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول مشکاة از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ روز چهارشنبه سوم آبان ماه در محل اتاق جلسه مدرسه و با حضور اکثریت اعضا تشکیل یافت.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر شریفی نسب گزارش کوتاهی از امکانات، خدمات، افتخارات، برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدرسه ارائه نموده و شرح وظایف انجمن کتباً ابلاغ گردید.
آقای نهاله -معاون مدرسه- در خصوص مسائل انضباطی و آقای سابقی -نماینده دبیران- در مورد مسائل آموزشی و همچنین آقای شیرازی -معاون پرورشی- مسائل مربوط به امور پرورشی را تشریح نمودند.
در ادامه جلسه اعضای محترم انجمن خود را معرفی و پیشنهاداتی برای ارتقا کیفیت و تحقق اهداف مدرسه مطرح نمودند.
در آخر انتخابات هیئت رئیسه انجمن برگزار و با رأی کتبی آقای دکتر شهریاری به عنوان رئیس، آقای دکتر عالی‌باف به عنوان نایب رئیس و خانم نصیرپور به عنوان منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان مدرسه انتخاب شدند.
جلسه بعدی روز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ماه و با دستور جلسه قبلی تشکیل خواهد شد.