اطلاعیه

▪️بنابه اطلاعیه کارگروه اضطرار استانداری آذربایجان شرقی، فردا مدارس تبریز در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح و بعد از ظهر بصورت حضوری خواهد.