اطلاعیه مهم تعطیلی مدارس

با توجه به اطلاعیه جدید آموزش و پرورش مبنی بر تعطیلی مدارس، آزمون نوبت اول امروز، دوشنبه،۱۹ دی ماه لغو شده و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاونت دبیرستان دوره اول مشکاة