اطلاعیه تعطیلی روز چهارشنبه

اولیای محترم و دانش آموزان عزیز

با توجه به اطلاعیه آموزش و پرورش مبنی بر تعطیلی مدارس، متاسفانه آزمون نوبت اول پیام های آسمان فردا چهارشنبه لغو و به تاریخ بعد از پایان امتحانات موکول شد که متعاقبا زمان آن اعلام خواهد شد.