ارائه کارنامه تحصیلی نوبت دوم، پایه هفتم

به لطف خدا و با همکاری کادر اجرایی و آموزشی مدرسه، امسال نیز طبق روال همه ساله مدرسه مشکاة، کارنامه نوبت دوم دانش آموزان عزیز پایه هفتم در عصر آخرین آزمون نوبت دوم تحویل و دفتر سالتحصیلی برای این پایه بسته شد.