آیین تجلیل از مقام آوران استانی جشنواره فرهنگی هنری فردا توسط مسئولان اداره‌ کل آموزش و پرورش

آیین تجلیل از مقام آوران استانی جشنواره فرهنگی هنری فردا توسط مسئولان اداره‌ کل آموزش و پرورش استان