آغاز هفته دفاع مقدس

شهيدي كه بر خاك مي خفت
سرانگشت در خون خود مي زد و مي نوشت
دو سه حرف بر سنگ:
«به اميد پيروزي واقعي
نه در جنگ،
كه بر جنگ!»

قیصر امین پور

???? آغاز هفته دفاع مقدس و ياد و خاطره همه آنها كه براي وطن خالصانه جنگيدند و از مرزهاي وطن دفاع كردند تا ابد جاويد باد????