آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان دوره اول مشکاة امروز، پنجشنبه ۱۴ ام تیرماه برگزار شد.

آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان دوره اول مشکاة امروز، پنجشنبه ۱۴ ام تیرماه برگزار شد. نتایج آزمون، روز پنجشنبه ۲۱ ام تیر ماه از طریق سایت، کانال تلگرامی و بولتن مدرسه اطلاع رسانی خواهد شد.