آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه

آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه در سالتحصیلی جاری با موضوع امتحانات نوبت دوم و جشن پایان سالتحصیلی در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ برگزار گردید.